Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 


Tilbage til menuen

Afdelinger og enheder

Kliniske afdelinger - alfabetisk

Sygdomme, undersøgelser og behandlinger på afdelingen:

Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade  Genoptræning af børn og voksne med svær erhvervet hjerneskade
Afdeling for Rygmarvsskader Patienter med rygmarvsskader behandles og optrænes
Akutklinik (tidligere kaldet Skadestue)  Modtager alle patienter med mindre skader, der selv henvender sig via akuttelefonen 1813 fra 7.00 - 22.00.
Anæstesiologisk Afdeling Y
Anæstesi afsnittet
Dagafsnit, Endoskopi & Opvågning
Intensiv Terapi Afsnit
RCØ
Smerteklinikken
Varetager bedøvelse ved operationer, opvågning, intensivfunktion, Smerteklinik og Respirationscenter Øst m.m.
Blodbanken Tapning af bloddonorer
Dansk Center for Søvnmedicin Behandling af søvnmedicinske sygdomme
Dansk Hovedpinecenter Behandling af patienter med meget svær hovedpine og migræne
Demensenhed Syd Behandling for hukommelsesproblemer og mulig demenssygdom
Diagnostisk Afdeling
Radiologisk Afsnit
Klinisk Biokemisk Afsnit
Klinisk Fysiologisk Afsnit
Røntgen, CT- og MR-scanning, blodprøver, EKG fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser.
Flyvemedicinsk Center Helbredsundersøgelser indenfor flyvemedicin
Forskerpark Glostrup Tæt på Glostrup Hospitals kliniske afdelinger og ambulatorier ligger Forskerpark Glostrup.
Fysio- og Ergoterapiafdeling
Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling og genoptræning
Klinisk Neurofysiologisk Afdeling  Undersøgelser af sygdomme i hjerne, rygmarv, nerver og muskler.

Medicinsk Afdeling M
 Akutklinik
M31 - Kardiologisk sengeafsnit
M32 - Akut medicinsk sengeafs.
M33-43 - Intern medicinsk sengeafs.
M41 - Kardiologisk amb.
M42 - Geriatrisk sengeafsnit
Mamb - Medicinsk Amb.
 MA22 - Geriatrisk Amb.
MAO - Osteoporoseambulatoriet
Geriatrisk team & koordinerende  sygeplejersker
Følge-hjem team

Behandling af medicinske sygdomme, bl.a. hjerte-og kredsløbs-sygdomme, lungesygdomme, sukkersyge, mave-tarmsygdomme samt alderdommens sygdomme.

Neurologisk Afdeling N
 N15, N25, N35 og N45 - Apopleksi
 N28 - Akut Neurologisk Afsnit
 N38 - Neurologisk Afsnit
 N48 - Akut Neurologisk Afsnit
 Epilepsiklinikken
 Klinik for Bevægeforstyrrelser
 Neuropsykologer
 Skleroseklinikken
Behandling af medicinske sygdomme og skader i nervesystemet, muskelsygdomme samt blodprop i hjernen og hjerneblødning.
Respirationscenter Øst RCØ tager sig af børn og voksne der lider af sjældne og kroniske vejrtrækningshandicap.
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VRR Behandling af patienter med alle former for gigtsygdomme, samt behandling af rygsygdomme
Øjenafdeling Ø Behandling af øjensygdomme.
Direktion og stabsafdelinger:
Direktionen  
Driftsafdelingen  
HR- & Kvalitet  
Sekretariat & Kommunikation  
Økonomi & Planlægning   
Andre funktioner på området:
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

IT, Medico og Telefoni

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Kennedy Centret
Functional Imaging Unit

Psykiatrisk Center Glostrup

Idrætsklinikken Retspsykiatrisk Center Glostrup

Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

DEKS