Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Brud/sammenfald på ryghvirvlerne (osteoporose)

Osteoporose, som knogleskørhed også hedder, betyder nedsat knoglemasse og -styrke i en grad, som øger risikoen for knoglebrud.Henvisning
Henvisning til fysioterapi sker via sengeafdelingens læger.

Formål med fysioterapi
At bevare og/eller genskabe patienternes evne til at udføre dagligdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt. Målet for den enkelte patients forløb fastsættes altid i tæt samarbejde mellem patienten, evt. pårørende og fysioterapeuterne samt det øvrige tværfaglige sundhedspersonale.

Hyppighed af fysioterapi
Under indlæggelse er der individuel træning med en fysioterapeut 3-5 gange om ugen på hverdage.

Undersøgelser, rådgivning og behandling
Fysioterapeuterne behandler, genoptræner og rådgiver patienter i forbindelse med sygdommen. Herudover vil fysioterapeuterne tage stilling til evt. forebyggende og/eller kompenserende tiltag. I forbindelse med udskrivelsen deltager fysioterapeuterne i den tværfaglige planlægning af patientens videre genoptræningsforløb.

Mere specifikt kan indsatsen dreje sig om:

  • Indledende samtale angående patientens og evt. pårørendes prioritering og ønsker for fremtiden
  • Rådgivning omkring smertehåndtering
  • Inddrage patienten ved at give patienten indflydelse og medansvar for egen genoptræning
  • Undersøgelse og træning af patientens evne i forhold til at bevæge sig rundt (Fx at komme ud af sengen, rejse sig og gå på trapper)
  • Undersøgelse og træning af patientens fysiske funktioner (Fx ledbevægelighed, balance, koordination, sensibilitet, muskelstyrke og kondition)
  • Der gives informationer om fysisk aktivitet samt hensigtsmæssig tilbagevenden til arbejde. Der er som udgangspunkt ikke nogle fysiske restriktioner
  • Vurdering af behovet for hjælpemidler

Kontaktoplysninger