Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Afsnit

Her kan du læse om Videncenter for Reumatologi og Rygsygdommes forskellige afsnit, hvad de laver, og hvordan du kommer i kontakt med dem.
VRR10 - Reumatologisk sengeafsnit
Afsnit VRR 10 er et 7-døgnsafsnit med 20 senge, hvor vi modtager patienter hele døgnet rundt til udredning, behandling og pleje af bl.a. reumatologiske sygdomme, bindevævssygdomme og ryglidelser.

Vi har et varierende patientoptag med cirka 4-6 akutte indlæggelser dagligt.
 
Patienter bliver indlagt på følgende måder:

  • Via akutklinik
  • Overflytning fra andre hospitaler
  • Overflytning fra andre afdelinger på Glostrup Hospital efter reumatologisk tilsyn
  • Fra vores eget ambulatorium
  • Indkaldte som er henvist via vores visitationsenhed

Ved udskrivelsen bliver patienten henvist til videre ambulant behandling og kontrol hos os eller til ved egen læge. Nogle patienter henvises efterfølgende til lænde-/rygforløbsprogram hos os.

Afsnitstelefon: 38 63 36 10

Afdelingssygeplejerske Narnia Goodman Andersen og
Overlæge Anne Keller indgår i afsnitsledelsen på VRR10.

VRR11/21 - Rygkirurgisk sengeafsnit
På VRR11/21 indlægges patienter med degenerative ryglidelser med henblik på operation for diskusprolaps, forsnævring af rygsøjlen i nakken eller lænden, samt stabiliserende rygoperationer. 

Hovedparten af patienterne bliver indlagt i et planlagt forløb, efter konsultation hos en læge i forambulatoriet (VRRA01) og deltagelse i forberedelse til operation i rygseminaret (VRRA06). En mindre del af patienterne indlægges akut fra egen læge eller andet hospital.

Efter udskrivelsen kan patienterne henvises til videre ambulant behandling og kontrol i ambulatoriet (VRRA01). Nogle patienter henvises efterfølgende til genoptræning.

Alle patienter, der har været gennem et operativt forløb, kontaktes efterfølgende pr. telefon af en sygeplejerske fra rygseminaret (VRRA06).

Afsnitstelefon VRR11: 38 63 36 11
Afsnitstelefon VRR21: 38 63 36 21

Afsnitsledelsen på VRR11/21 består af Afdelingssygeplejerske Birgitte Hansen og
Overlæge Samira Naderifar.

VRROP - Operationsafsnit
Operationsafdelingen er centrum for den kirurgiske behandling af patienter med rygsøjleproblemer. VRROP foretager ca. 2.000 operationer om året.

Vi opererer for tilstande, som har med slid og aldringsskader at gøre.

Det kan være diskusprolapser, tryk på rygmarv og/eller nervesæk – spinal stenose.

20 % af operationerne udgøres af stivgørende rygoperationer.

Der opereres både i nakken og i lænden.

Afdelingen modtager primært patienter fra Region Hovedstaden, men også fra Region Sjælland. Langt de fleste patienter modtages til planlagt operation, men vi opererer også patienter med akutte diskusprolapser, som forårsager lammelser i arme og ben.

Afdelingen har også en akutfunktion i behandlingen af Cauda Equina-symptomer dvs. en tilstand hvor nerverne til urinblæren og endetarmens lukkemuskel er påvirkede. Årsagen er oftest en større diskusprolaps, som klemmer på nervesækken i ryggen. Vi får patienter fra hele Sjælland med dette problem.

Afdelingen råder over et helt etageafsnit, hvor der i øjeblikket er 6 moderne og veludrustede operationsstuer, som kan bruges til rygsøjlekirurgi.

På hver operationsstue er der røntgen-gennemlysningsudstyr og mikroskop, som anvendes ved operationerne.

Efter operationen bliver patienten kørt til en opvågningsafdeling.

Overlæge James Stentoft og afdelingssygeplejerske Pernille Glavind indgår i operationsafdelingens afsnitsledelse.

Afsnittets telefonnummer: 38 63 29 48

Ambulatorium

Afdelingens ambulatorium er et blandet reumatologisk- og rygkirurgisk ambulatorium. Ambulatoriet løser en lang række opgaver og har ca. 45.000 patientkonsultationer om året.

Ambulatoriefunktionerne:

  • Reumatologisk ambulatorium med udredning samt tværfaglig behandling og behandlingskontrol for inflammatoriske ledsygdomme og lignende, herunder udlevering af medicin samt intensiv gigtbehandling

  • Reumatologisk ultralydsdiagnostik

  • Rygreumatologisk udredning og behandling, herunder tværfaglige forløbsprogrammer og rodblokadebehandling i samarbejde med Diagnostisk Afdeling

  • Rygkirurgisk udredning og behandling fordelt på såvel ortopædkirurgi og neurokirurgi

  • Rygseminar - tværfagligt, hvor alle patienter, der skal opereres for ryglidelser møder ca. 1 uge før med henblik på forberedelse til operationen

Ambulatoriets afsnitsledelse består af:
Afdelingssygeplejerske Peter Henriksson, specialeansvarlig overlæge i reumatologi Jens Lykkegaard, specialeansvarlig overlæge i neurokirurgi Torben Bøge-Rasmussen. Afsnitsledelsen er i tæt samarbejde med den ledende lægesekretær Pernille Schieltved Breel. 

Der er åbent alle hverdage 8-15.

Ambulatoriet har udover helligdage, lukket følgende dage i 2014: 1/5, 23/5, 28/5 (12.00-15.00), 30/5 samt 5/6. 
Webredaktør
Stine Bech Andersen
Email:65BNT.5UNB.4rMkhjNG@8XAvyJP.dk