Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Afsnit

Her kan du læse om Videncenter for Reumatologi og Rygsygdommes forskellige afsnit, hvad de laver, og hvordan du kommer i kontakt med dem.

Inflammatorisk ambulatorium

(Reumatologisk ambulatorium)
Afdelingen undersøger og behandler gigtsygdomme i muskler, led, bindevæv og nerver.​

Når du kommer til undersøgelse
Når du som patient kommer til undersøgelse i ambulatoriet, sker der følgende:

  • Vi registrerer, hvilke symptomer du har samt deres udbredelse og varighed.
  • Vi foretager en lægelig bedømmelse af sygdomstegnene - herunder efter vurdering af den enkelte patient blod- og urinprøver samt billeddiagnostiske undersøgelser f.eks. røntgenundersøgelse, ultralyd-scanning eller MR-scanning.

På baggrund af undersøgelsen tager lægerne stilling til et målrettet behandlingsråd. Ofte vil man behandle sygdommen med et eller flere lægemidler, der virker dæmpende på gigtbetændelsen.

Åbningstid og telefonnummer
​Der er åbent alle hverdage 8-15. ​
Telefonnummer til reumatologisk ambulatorium er: 38 63 30 75

Lukkede dage i foråret 2015
Ambulatoriet har lukket følgende dage:
2-6. april
1. maj
14-15. maj
25. maj
29. maj
5. juni

Rygambulatorium

Rygambulatoriet er et tværfagligt ambulatorium, der rummer rygreumatologer, rygkirurger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sekretærer. Som patient bliver du set af dem, der er behov for.

Ambulatoriefunktionerne:

  • Rygreumatologisk udredning og behandling, herunder tværfaglige forløbsprogrammer og rodblokadebehandling i samarbejde med Diagnostisk Afdeling
  • Rygkirurgisk udredning og behandling
  • Rygseminar - tværfagligt, hvor alle patienter, der skal opereres for ryglidelser møder ca. 2 uger før med henblik på forberedelse til operationen
    Læs mere om forberedelse til operation i rygseminaret​

Åbningstid og telefonnummer
Der er åbent alle hverdage 8-15. ​​
Telefonnummer til rygambulatoriet er: 38 63 30 75.

Lukkede dage i foråret 2015:
2.-6. april 
1. maj
14.-15. maj
25. maj
29. maj
5. juni 

Daghospital VRR10

Daghospital VRR10 er et tilbud til patienter,​ der har brug for at komme til undersøgelser og behandling på kort tid uden at være indlagt.
​​​​​​
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdommes daghospital VRR10, er et tilbud til patienter,​ der har brug for at komme til undersøgelser og behandling på kort tid uden at være indlagt. Der er dagligt stuegang med enten læge eller sygeplejerske, hvor det er muligt at få svar på undersøgelser, regulering af medicin og planlægning af det videre forløb. Så vidt det er muligt, taler du med den samme sygeplejerske og samme læge, hver gang du møder. Ved ankomst, skal du henvende dig i ekspeditionen til sekretæren.

Sundhedsfaglige kontaktpersoner
Ved indlæggelsen udpeger vi en læge og en sygeplejerske, som dine kontaktpersoner. Kontaktpersonerne har særligt ansvar for, at dit behandlingsforløb planlægges, gennemføres og koordineres. Når kontaktpersonerne ikke er til stede, vil afdelingens øvrige personale have ansvaret for dit behandlingsforløb.

Åbningstid og telefonnummer
Der er åbent mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.00
Telefontid hos sekretæren mellem kl. 08.00 - 15.00 på telefon 38 63 36 10

Rygkirurgisk og reumatologisk

sengeafsnit - VRR11/21

Rygkirurgiske patienter
På VRR11/21 indlægger vi patienter med degenerative ryglidelser med henblik på operationer ved diskusprolapser, forsnævring i halsen eller lændedel samt stabiliserende operationer.

De fleste bliver indlagt i et planlagt forløb, efter at de er blevet tilset af en læge i forambulatoriet og har været til forberedelse til operation i rygseminaret.
En mindre del af patienterne indlægges akut fra egen læge eller andet hospital.

Reumatologiske patienter
Vi modtager også patienter hele døgnet rundt til udredning, behandling og pleje af bl.a. reumatologiske sygdomme, bindevævssygdomme og ryglidelser.
Vi har et varierende patientoptag med cirka 4-6 akutte indlæggelser dagligt.

Indlæggelse
Patienter bliver indlagt på følgende måder:
•Via akutklinik
•Overflytning fra andre hospitaler
•Overflytning fra andre afdelinger på Glostrup Hospital
•Fra vores eget ambulatorium
•Indkaldte som er henvist via vores visitationsenhed

Udskrivelse
Efter udskrivelsen kan patienterne henvises til videre ambulant behandling og kontrol i ambulatoriet. Nogle patienter henvises efterfølgende til genoptræning i kommunen. Alle patienter, der har været gennem et operativt forløb, kontaktes efterfølgende pr. telefon af en sygeplejerske.

Telefonnumre​
​Afsnitstelefon VRR11: 38 63 36 11
Afsnitstelefon VRR21: 38 63 36 21 ​​

VRROP - Operationsafsnit

Operationsafdelingen er centrum for den kirurgiske behandling af patienter med rygsøjleproblemer. VRROP foretager ca. 2.000 operationer om året.

Vi opererer for tilstande, som har med slid og aldringsskader at gøre. Det kan være diskusprolapser, tryk på rygmarv og/eller nervesæk – spinal stenose.

20 % af operationerne udgøres af stivgørende rygoperationer.

Der opereres både i nakken og i lænden.

Afdelingen modtager primært patienter fra Region Hovedstaden, men også fra Region Sjælland. Langt de fleste patienter modtages til planlagt operation, men vi opererer også patienter med akutte diskusprolapser, som forårsager lammelser i arme og ben.

Afdelingen har også en akutfunktion i behandlingen af Cauda Equina-symptomer dvs. en tilstand hvor nerverne til urinblæren og endetarmens lukkemuskel er påvirkede. Årsagen er oftest en større diskusprolaps, som klemmer på nervesækken i ryggen. Vi får patienter fra hele Sjælland med dette problem.

Afdelingen råder over et helt etageafsnit, hvor der i øjeblikket er 6 moderne og veludrustede operationsstuer, som kan bruges til rygsøjlekirurgi.

På hver operationsstue er der røntgen-gennemlysningsudstyr og mikroskop, som anvendes ved operationerne.

Efter operationen bliver patienten kørt til en opvågningsafdeling.

Afsnittets telefonnummer: 38 63 29 48
Webredaktør
Stine Bech Andersen
Email:65BNT.5UNB.4rMkhjNG@8XAvyJP.dk