Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Interprofessionel læring og samarbejde

Læring og samarbejde mellem hospitalets mange forskellige professioner og faggrupper er et strategisk indsatsområde på Glostrup Hospital.

På Glostrup Hospital arbejder vi med interprofessionel læring og samarbejde (IPLS).

IPLS-tilgangen går ud på, at man som medarbejder udover sin egen faglighed også ved, hvad de andre faggrupper kan. Denne interprofessionelle viden bruger man til at samarbejde om pleje og behandling på en måde, hvor patientens ’stemme’ altid bliver hørt, og hvor patienter og pårørende inddrages systematisk.

- Vi er blevet overbevist om, at interprofessionel læring og samarbejde er en tilgang, der kan ændre og forbedre resultatet af det faglige samarbejde på en række områder. Vel at mærke områder, der er meget vigtige for hospitalets indsats og ikke mindst for vores patienter, siger vicedirektør Marie Nonnemann.Viden og resultater samles i selskab
Foruden at indføre IPLS i det praktiske kliniske arbejde med patienter har Glostrup Hospital taget initiativ til oprettelsen af Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet. Selskabet samler og formidler viden og resultater fra interprofessionelt samarbejde i Danmark og internationalt.

IPLS - at lære med, af og om hinanden

  • For at lære med hinanden er det nødvendigt at have fælles værdier og mål.
  • For at lære af hinanden skal man udvide ens syn på kompetencer og respektere hinanden
  • For at lære om hinanden er det nødvendigt at anerkende, at man har brug for at kende hinandens fagterminologi og også se verden gennem andres perspektiver.

Uddannelse af IPLS-facilitatorer
Vil du selv være IPLS-facilitator, udbyder Glostrup Hospital et femdages uddannelsesforløb for personer, der deltager i eller er ansvarlig for teams eller projekter, der involverer flere professioner.
Webredaktør
Kommunikationsteamet
Email:Okb-FDOgKggNCyrbQ@ROasvKE.dk